LED ljusbehandling

LED Ljusbehandling - Ljusterapi

LED ljusbehandling ljusterapi för din hund

LED är förkortningen av Light Emitting Diode och Hela Hunden använder sig av Photizo® Vet Professional från Pharmalight vilket är ett diodbaserat ljusterapiinstrument med rött och infrarött ljus.


LED Ljusbehandling används för friskvård i skadeförebyggande syfte, för smärtlindring och om skada har uppstått påskyndas läkning med hjälp av ljusbehandling.


För friskvård används ljusbehandling för att mjuka upp muskler samt öka cirkulationen, därmed minskar risken för skador vid ansträngning. Behandling efter ansträngning gör att hunden återhämtar sig snabbare och får hjälp med att bli av med slaggprodukter. Vidare är ljusbehandling effektivt för hundar med kroniska åkommor, så som artros, spondylos etc, då problemen får goda chanser att hållas i schack. Kroniska ledproblem kan till och med förbättras då LED Ljus underlättar uppbyggnad av leder.


LED Ljusbehandling är effektivt att använda för smärtlindring då ökad cirkulation minskar svullnad vilket medför uppmjukning av muskulatur samt avspänning. Ljuset ökar även produktionen av endorfiner och serotonin (hormon som lindrar smärta samt lugnande signalsubstans) och vilket ger ytterligare smärtlindring och lugnande effekt.

Vid skada har kroppen en unik förmåga att läka sig själv. När läkning startar behöver cellerna energi och LED Ljusbehandling tillför denna energi i form av ljus. Kroppens blodcirkulation och syresättning ökar till det område som behandlas, därmed accelereras kroppens läkprocess och läketiden kan bli upp till halverad. Muskelskador, överansträngning, spända muskler, ansträngda muskler, senskador, inflammationer, ledvärk, artros är några exempel på skador som kan behandlas.


Pharmalights LED Ljusterapiinstrument är forskningsbaserade och säker att använda då inga kända bieffekter finns dokumenterat. För mer info: http://www.pharmalight.eu/


Ljusbehandling är något som brukar uppskattas mycket av hunden då den upplever en positiv förändring väldigt fort, vilket också hundägaren också uppskattar då resultat kan märkas före och efter behandling!


Som friskvård är det lämpligt att hunden ljusbehandlas varje till var tredje månad, gärna i samband med massage. Beroende hur aktiv hunden är eller om den är skadad kan annat intervall passa bättre, och det ger jag rekommendation om utifrån hundens behov.

LED Ljusbehandling för hunden
Upp