Rådgivning fysträning


Råd om träning för ny inspiration eller uppbyggnad samt allmänna tips om hur hunden kan motioneras i förebyggande eller rehabiliterande syfte är exempel på hjälp som kan fås vid rådgivning om fysträning.

Kompletta träningsprogram kan också tas fram som är individanpassade utifrån hundens utgångsläge, vilket resultat som önskas samt praktiska förutsättningar så som exempelvis intresse och tid. Ett träningsprogram omfattar vad som ska tränas, antal gånger, tid eller sträcka för träning samt när, dvs vad, hur mycket och veckodag. Inför beställning av träningsprogram behöver hunden friskvårdsbesiktas för att kontrollera nuläge samt fastställa rimligt mål med träningen.