Mindfulness med hund – vad är det egentligen?

Att vara medvetet närvarande är något vi alla kan och är naturligt för oss människor. Men genom livet mattas förmågan till medveten närvaro av pga av plikter, krav, stress, informationsflöde etc. Ofta i våra tankar är vi i dåtid eller i framtiden, många gånger utan att ens vara medveten om det. Det är vanligt att vi grämer oss för sådant som varit, tillika oroar oss eller panerar för framtiden. Genom övning kan vår medvetna närvaro tränas upp igen.

En förbättrad förmåga att vara medvetet närvarande medför många positiva effekter för vår hälsa och välmående. Mindfulness som förhållningssätt kan medföra:

  • Minskad stress och oro
  • Bättre sömn
  • Ökad förmåga att fokusera på det väsentliga
  • Förbättrad koncentration
  • Förbättrat tålamod

Våra hundar är naturliga mästare på att vara här och nu!

Kurs i Minful med hund innebär helt enkelt att du går en kurs i mindfulness och har din hund med dig som sällskap. Hunden kan både fungera som en hjälp för dig att komma till här och nu eller så kan det bli så att hunden utmanar dig i övning till att vara här och nu – och detta kan variera från gång till gång. Men framförallt är det ett tillfälle att göra något för sig själv och samtidigt kunna ha sin fyrbenta vän med sin. Vid kurstillfällena ges intressanta fakta om mindfulness och vad som händer i när vi övar, hur vi kan tillämpa mindfulness som förhållningsätt tillsammans med mindfulnessövningar. Parallellt med kursen får du följa en e-kurs för övning av mindfulness hemma mellan kurstillfällena.

Deltagarantalet kan variera från enskild träning till en grupp på max 6 personer, liksom antalet gånger – 1, 3, 6, 10 – allt efter tid och intresse. Upplägget för kursen skräddarsys efter önskemål och behov. Är det för allmänt välbefinnande och minskad stress eller vill du utvecklas i någon hundsportgren där ökat fokus och koncentration skulle vara till hjälp? Eller få verktyg att tygla tävlingsnerver, nervositet och stress? Eller är du bara öppet nyfiken på vad mindfulness är och vad det skulle kunna innebära för dig? Som sagt, inriktning på kursen är helt anpassningsbart.

Jag är utbildad instruktör i mindfulness via Mindfulnesscenter och ingår i deras nätverk av instruktörer. Allt material som används under kursen är framtaget av Mindfulnesscenter och är forskningsbaserat.

Kontakta mig för ytterligare information!