Behandlingsinstrument för uthyrning

Behandlingsinstrument för uthyrning

lugn och avslappnad hund efter behandling

Warp 10®

 

Warp 10® medicintekniskt LED ljusbehandlingsinstrument. Instrumentet är framtaget till NASA och Warp är förkortningen för Warfighter’s Accelerated Recovery by Photobiomodulation, dvs Soldatens påskyndade återhämtning genom photobiomodulation.

 

Warp 10® avger en ljusdos, (nära-infraröda spektrat, NIR) som är mycket fördelaktig för smärtlindring. Energi i det nära-infraröda spektrat lindrar muskel- och ledsmärta samt minskar muskelspänningar och ökar blodcirkulationen i det område som behandlas.

 

Behandling med Warp 10® är ett smidigt och effektivt sätt att behandla i hemmet och går inte att överdosera. Inga kända biverkningar eller oavsiktliga effekter finns dokumenterade.

 

Inför hyra av Warp 10® behöver hunden friskvårdsbesiktas så att du därefter kan få instruktioner om hur just din hund ska behandlas med ”Warpen”! LED Ljusbehandling upplever de flesta hundar som mycket välbehagligt!

Novafon

 

Novafon producerar ljudvågor (intraljud) som verkar smärtlindrande, muskelavslappnande och cirkulationshöjande.


Ljudvågor är mäts i Hertz (Hz) och är ett mått på svängningar per sekund och Novafonen har ett intervall mellan 100 – 10 000 Hz. Intraljudbehandling med Novafon är helt ofarlig, det finns ingen risk för biverkningar.


Novafon är mycket lämpligt för behandling i hemmet av muskler, både för att förebygga spänningar och smärta samt för att lindra smärta.


Inför hyra av Novafon behöver hunden friskvårdsbesiktas så att du därefter kan få instruktioner om hur just din hund ska behandlas! Att bli behandlad med Novafon gillar de flesta hundar väldigt mycket!

Upp

Veronica Hedlund

Certifierad hundfysioterapeut, Diplomerad hundmassör,

Diplomerad instruktör mindfulness , Certifierad instruktör Cross Nature

 

© 2018 Hela Hunden Friskvård & Rehabilitering